El Baluard
Revista d'informació local i de cultura de Sarral

>> Le coffre à outils technologiques et pédagogiquesdes enseignants de la formation professionnelle du Québec

>>Resultats de l’enquesta ciutadana sobre el Pla d’Ordenació Urbana Municipal

12 de gener de 2010
Autor(a) : 

L’Ajuntament de Sarral ha fet públic els resultats de la primera enquesta ciutadana que es va realitzar a la població per a què els ciutadans poguessin opinar sobre l’estat i el futur del municipi.

L’enquesta fou tramesa a tots els habitants de més de 16 anys empadronats al municipi l’abril de 2009, en total 1400 enviaments mitjançant un sobre tancat i adreça personalitzada. El resultat fou 245 enquestes recollides i tabulades de forma confidencial. Unes 182 persones van contestar a Sarral; 54, a Montbrió, i 9, a Vallverd.

L’informe de resultats s’ha estructurat en diversos apartats i tot seguit us oferim uns abstracte dels principals resultats:

1 Present

-  El 79,1% creu que a Sarral s’hi viu bé.
-  El 56,7% creu que s viu igual que en altres pobles de les rodalies.
-  El 46,6% creu que a Sarral es viu igual que ara fa dos anys.
-  El 33,6% creu que l’Ajuntament hauria de dedicar més esforços en els equipaments sanitaris.
-  El 45,1% creu que l’Ajuntament hauria de dedicar més esforços en els carrers i les voreres (quan es pregunta d’infraestructures).
-  El 23,4% creu que l’Ajuntament hauria de dedicar més esforços en l’economia. Un 18,3%, en la seguretat ciutadana.
-  Els tres llocs singulars que formen part de la identitat dels sarralencs, segons els enquestats, són l’Ermita (139 vots), el Sindicat (92 vots) i l’Església de Santa Maria de Sarral (65).
-  Sobre la valoració de la feina feta per l’Ajuntament: el 16,8% creu que està molt bé; el 51,3%, bé; el 25,9%, malament, i el 6,0%, molt malament.

2 El futur de Sarral

-  El 48,1% creu que el creixement urbanístic d’aquests darrers anys ha aportat a Sarral més beneficis que problemes. El 36,4% pensa el contrari (el principal problema, l’estancament de Montbrió).
-  El 46,8% pensa que Sarral hauria d’apostar per un creixement urbanístic més restrictiu que expansiu.
-  Les prioritats per als habitants del municipi quant a l’ús del sòl: 1- Equipaments, 2- Activitats agrícoles i ramaderes, 3- Indústria, 4- Zones verdes i 5- Habitatge.
-  Les prioritats per als habitants del municipi quant al tipus d’habitatge: 1- Xalets independents, 2- Cases en filera, 3- Cases adossades, 4- Blocs baixos i 5- Blocs alts.
-  El 71% es decanta, amb major o menor mesura, per protegir molt l’espai rural del municipi (permetre només activitats agràries i a medi natural).
-  Per als enquestats, els principals problemes de mobilitat són la manca de transport públic (18,39%), les voreres en mal estat (14,99%), els carrers en mal estat (13,91%) i l’excés de velocitat (12,36%).
-  Els principals adjectius que els enquestats volen que defineixin Sarral en el futur són Agrícola (30,96%) i Industrial (19,60%).
-  Suposant que calgués potenciar el comerç de Sarral, l’opinió majoritària dels enquestats diu que s’hauria de potenciar les botigues i establiments que ja funcionen en l’actualitat (41,9%). Tot i que una part similar apostaria per posar més comerç (ja siguin botigues o superfícies comercials mitjanes, al centre o als afores del poble).
-  Suposant que calgués potenciar el turisme de Sarral, l’opinió majoritària dels enquestats diu que la millor manera per fer-ho seria potenciant els establiments que ja tenim (46,4%). La resta es decantaria per posar més hotels i/o restaurants.
-  Suposant que calgués potenciar la indústria de Sarral, l’opinió majoritària dels enquestats diu que la millor solució serien les indústries no contaminants (35,2%).

3 Opinions personals

En aquest apartat es recullen les diverses opinions personals dels enquestats agrupades en quatre grans blocs:
-  Economia, Hisenda i Turisme.
-  Ajuntament, Serveis Municipals i Manteniment.
-  Urbanisme i obres.
-  Serveis Personals, Cultura i Oci. Al tractar-se d’un apartat tan extens com divers es recomana a l’interessat la seva consulta directa en l’informe oficial.

4 Dades sociodemogràfiques

En aquest apartat s’analitza el perfil de l’enquestat que ha participat en el procés. Han participat gairebé el mateix nombre d’home i de dones. Es tracta, de mitjana, d’una persona de 36 a 55 anys que viu al municipi des de fa més de 20 anys i amb estudis primaris (tot i que destaquen també els qui tenen estudis universitaris), que treballa en el sector industrial o de serveis a Sarral i que s’assabenta del que passa del municipi parlant amb la gent en general.

Article extret de la web : http://www.sarral.net/elbaluard
Secció:  Notícies